• strajk –
  • czego tam jeszcze brakuje? –
  • żul –
  • wojsko #14 (banda 2 #17) –
  • na ziemi – dziewico orleańska masz zejść na ziemię *bóg tu dziewica orleańska nauczyłam się pić tu dziewica orleańska nauczyłam się palić tu orleańska
  • koszyczek –