• jesteśmy z takiego pokolenia, którenawet nie planuje dożyć starości –